with No Comments

❤️ ❤️ SAPA – THÀNH PHỐ MÙ SƯƠNG

Rời Hà Nội ” không vội được đâu” , chúng tôi thong thả cùng đoàn lên Sapa thực hiện bộ ảnh đầy cảm xúc này

Leave a Reply